Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 832€ 45 747€ 35 952€ 14 445€
02
502
Spotreba energie
27 176€ 26 280€ 20 418€ 12 199€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 100€ 1 940€ 2 723€ 1 759€
05
512
Cestovné
14€ 1€ 27€ 135€
06
513
Náklady na reprezentáciu
16€
07
518
Ostatné služby
88 958€ 90 438€ 94 001€ 100 044€
08
521
Mzdové náklady
121 110€ 113 807€ 106 630€ 35 092€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
40 858€ 38 345€ 36 468€ 11 811€
11
527
Zákonné sociálne náklady
8 625€ 10 064€ 7 546€ 2 732€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 394€
15
538
Ostatné dane a poplatky
20€ 1 313€ 90€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
152€ 95€ 43€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 444€ 20€
18
543
Odpísanie pohľadávky
42€
19
544
Úroky
0€ 3€
23
548
Manká a škody
10€
24
549
Iné ostatné náklady
630€ 721€ 567€ 199€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
666€ 666€ 666€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
100€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
333 079€ 329 430€ 305 119€ 178 506€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
218 503€ 260 868€ 171 340€ 19 793€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
7 935€ 6 731€ 6 292€ 2 296€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
626€
53
644
Úroky
1€ 2€
58
649
Iné ostatné výnosy
31€ 237€ 55€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
-11 225€ 1 300€ 753€ 21 290€
73
691
Dotácie
117 718€ 39 038€ 599€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
332 963€ 308 176€ 179 665€ 43 379€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-116€ -21 254€ -125 454€ -135 127€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-116€ -21 254€ -125 454€ -135 127€