Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 832 € 45 747 € 35 952 € 14 445 €
02
502
Spotreba energie
27 176 € 26 280 € 20 418 € 12 199 €
04
511
Opravy a udržiavanie
2 100 € 1 940 € 2 723 € 1 759 €
05
512
Cestovné
14 € 1 € 27 € 135 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
16 €
07
518
Ostatné služby
88 958 € 90 438 € 94 001 € 100 044 €
08
521
Mzdové náklady
121 110 € 113 807 € 106 630 € 35 092 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
40 858 € 38 345 € 36 468 € 11 811 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
8 625 € 10 064 € 7 546 € 2 732 €
14
532
Daň z nehnuteľností
1 394 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
20 € 1 313 € 90 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
152 € 95 € 43 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 444 € 20 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
42 €
19
544
Úroky
0 € 3 €
23
548
Manká a škody
10 €
24
549
Iné ostatné náklady
630 € 721 € 567 € 199 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
666 € 666 € 666 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
100 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
333 079 € 329 430 € 305 119 € 178 506 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
218 503 € 260 868 € 171 340 € 19 793 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
7 935 € 6 731 € 6 292 € 2 296 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
626 €
53
644
Úroky
1 € 2 €
58
649
Iné ostatné výnosy
31 € 237 € 55 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
-11 225 € 1 300 € 753 € 21 290 €
73
691
Dotácie
117 718 € 39 038 € 599 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
332 963 € 308 176 € 179 665 € 43 379 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-116 € -21 254 € -125 454 € -135 127 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-116 € -21 254 € -125 454 € -135 127 €