Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"Bratislavský kultúrny spolok"

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Bratislavský kultúrny spolok, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 38 800 € Príprava a realizácia Bratislavského novoročného koncertu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 111,52 € Doména, webhosting, programovanie a údržba web stránky
Spolu 38 911,52 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho zduženia k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.