Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
13 667€ 18 211€
02
502
Spotreba energie
3 575€ 3 519€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 000€
05
512
Cestovné
724€ 3 488€
06
513
Náklady na reprezentáciu
399€ 289€
07
518
Ostatné služby
18 789€ 15 319€
08
521
Mzdové náklady
40 571€ 47 516€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
14 280€ 16 724€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 011€ 710€
12
528
Ostatné sociálne náklady
144€
14
532
Daň z nehnuteľností
61€
15
538
Ostatné dane a poplatky
370€ 315€
20
545
Kurzové straty
9€
21
546
Dary
7 040€ 9 030€
24
549
Iné ostatné náklady
392€ 316€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 102€ 8 251€
30
556
Tvorba fondov
5 457€ 6 945€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 775€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
239 128€ 428 626€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
5 403€ 5 541€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
364 693€ 565 004€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
26 208€ 38 303€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 200€
56
647
Osobitné výnosy
1 870€
58
649
Iné ostatné výnosy
161€ 409€
64
656
Výnosy z použitia fondu
5 618€ 12 088€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
4 627€ 5 167€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
710€ 6 495€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
324 039€ 479 839€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
5 457€ 6 945€
73
691
Dotácie
2 150€ 2 800€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
370 841€ 557 246€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
6 148€ -7 758€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
6 148€ -7 758€