Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2021

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 269 404,31 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením zdravotného stavu a životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 25 rokov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 950,98 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" a "BIBKO Therapy Center" - vybavenie, zariadenie, pomôcky, režijné náklady súvisiace s prevádzkou, renovácia a nájom priestorov, dopravné značenie, vzdelávanie zamestnancov, pracovná imzercia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 770 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - propagačné, grafické, webové a iné služby, technické zabezpečenie, materiál, doména. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 284 125,29 €