Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 668 € 8 833 € 11 340 € 9 879 € 6 316 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 590 € 8 787 € 11 266 € 9 773 € 6 267 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
42 € 0 € 394 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
42 € 0 € 394 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
8 549 € 8 787 € 10 872 € 9 773 € 6 267 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
8 549 € 8 787 € 10 872 € 9 773 € 6 237 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
0 € 0 € 0 € 0 € 30 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
77 € 46 € 74 € 106 € 49 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
77 € 46 € 74 € 106 € 49 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 668 € 8 833 € 11 340 € 9 879 € 6 316 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 924 € 136 € 468 € 47 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-1 924 € 136 € 468 € 47 € 0 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
0 € 468 € 90 € 0 € 0 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 924 € -332 € 378 € 47 € 0 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 592 € 8 697 € 10 872 € 9 713 € 6 316 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 2 716 € 2 020 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0 € 0 € 2 716 € 2 020 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
50 € 135 € 127 € 44 € 202 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
50 € 135 € 127 € 44 € 202 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
10 542 € 8 562 € 8 028 € 7 649 € 6 114 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 133 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 811 € 4 945 € 4 721 € 4 413 € 3 698 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 160 € 3 197 € 2 978 € 2 958 € 2 285 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
438 € 421 € 330 € 278 € 130 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 0 € 0 € 120 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 0 € 0 € 120 € 0 €