Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
381 005€ 391 742€ 338 917€ 322 954€ 334 617€ 473 495€
02
501
Spotreba materiálu
275 500€ 294 329€ 246 620€ 207 250€ 230 330€ 362 839€
03
502
Spotreba energie
105 505€ 97 413€ 92 297€ 115 704€ 104 287€ 110 656€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 132 329€ 946 453€ 1 198 314€ 1 065 587€ 699 250€ 842 280€
07
511
Opravy a udržiavanie
644 377€ 486 251€ 773 654€ 650 477€ 266 567€ 341 659€
08
512
Cestovné
155 081€ 150 218€ 148 439€ 154 354€ 149 084€ 169 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 603€ 3 678€ 3 577€ 6 127€ 3 586€ 1 312€
10
518
Ostatné služby
329 268€ 306 306€ 272 644€ 254 629€ 280 014€ 330 077€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
7 082 385€ 6 121 655€ 5 776 353€ 5 197 448€ 4 802 377€ 4 685 999€
12
521
Mzdové náklady
4 907 161€ 4 214 730€ 3 984 442€ 3 607 800€ 3 310 182€ 3 204 388€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 712 254€ 1 474 869€ 1 390 541€ 1 248 319€ 1 155 667€ 1 125 572€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
205 695€ 181 542€ 168 992€ 146 436€ 131 275€ 87 762€
15
527
Zákonné sociálne náklady
257 275€ 250 514€ 232 378€ 194 893€ 205 253€ 268 277€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
23 787€ 24 991€ 23 674€ 21 918€ 19 384€ 22 859€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
14 851€ 14 854€ 2 473€ 12 819€ 12 822€ 12 822€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 935€ 10 138€ 21 201€ 9 098€ 6 562€ 10 037€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
685€ 2 534€ 7 975€ 1 220€ 39 504€ 21 451€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 480€ 8€ 55€
26
546
Odpis pohľadávky
32 758€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
685€ 2 534€ 7 975€ 740€ 6 737€ 21 396€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
509 891€ 962 823€ 1 172 387€ 1 183 673€ 946 825€ 763 908€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
507 891€ 953 936€ 1 167 895€ 1 145 163€ 908 753€ 615 908€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 000€ 8 887€ 4 493€ 38 510€ 38 072€ 148 001€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 8 887€ 4 493€ 38 510€ 35 859€ 111 500€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 213€ 36 501€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
31 713€ 29 032€ 28 237€ 25 587€ 30 830€ 30 910€
43
563
Kurzové straty
12€ 13€ 151€ 61€ 153€ 145€
47
568
Ostatné finančné náklady
31 701€ 29 019€ 28 086€ 25 526€ 30 677€ 30 765€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
579 206€ 641 140€ 1 997 399€ 1 941 495€ 1 974 764€ 1 791 390€
61
587
Náklady na ostatné transfery
30 785€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
428 420€ 580 107€ 1 987 554€ 1 920 668€ 1 936 421€ 1 737 964€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
150 787€ 30 248€ 9 844€ 20 827€ 38 344€ 53 426€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
9 740 999€ 9 120 371€ 10 543 256€ 9 759 882€ 8 847 551€ 8 632 293€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
389 899€ 563 087€ 464 817€ 454 597€ 529 976€ 496 419€
67
602
Tržby z predaja služieb
389 899€ 563 087€ 464 817€ 454 597€ 529 976€ 496 419€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
3€
82
633
Výnosy z poplatkov
3€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 626 798€ 1 471 025€ 1 526 703€ 1 489 311€ 1 455 046€ 1 251 889€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 712€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 888€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
56 787€ 36 496€ 44 432€ 27 757€ 33 963€ 13 123€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 570 011€ 1 434 529€ 1 473 383€ 1 455 842€ 1 421 082€ 1 238 766€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
8 063€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 310 841€ 527 647€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
7 793€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 310 841€ 527 647€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 793€ 2 100€ 10 717€ 3 581€ 275 877€ 526 608€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34 964€ 1 040€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
270€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
270€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 31€ 0€ 11€ 6€ 15 207€
103
663
Kurzové zisky
0€ 31€ 0€ 11€ 6€ 1€
108
668
Ostatné finančné výnosy
15 206€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
7 636 120€ 7 062 686€ 8 505 868€ 7 767 426€ 6 785 896€ 6 677 421€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 126 323€ 6 108 835€ 7 331 882€ 6 622 349€ 5 877 228€ 6 061 598€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
403 377€ 403 532€ 392 379€ 337 547€ 355 066€ 330 186€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
104 429€ 550 319€ 781 606€ 807 531€ 553 602€ 285 637€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
1 992€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
9 660 880€ 9 098 930€ 10 508 109€ 9 714 926€ 9 081 764€ 8 968 584€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-80 119€ -21 442€ -35 147€ -44 955€ 234 213€ 336 291€