Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
351 266 488€ 331 895 778€ 292 311 346€ 305 005 695€ 281 937 842€ 192 090 285€ 174 730 655€ 161 176 539€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
289 043 044€ 280 342 324€ 244 947 704€ 260 657 674€ 238 250 028€ 147 323 902€ 128 693 402€ 121 582 057€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
107 713 462€ 133 920 374€ 147 661 357€ 158 222 343€ 142 163 678€ 55 682 376€ 34 509 229€ 24 696 284€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
101 698 693€ 113 846 845€ 112 882 350€ 108 672 626€ 49 843 855€ 41 758 650€ 30 249 505€ 22 220 108€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
6 014 770€ 20 073 530€ 34 779 007€ 49 549 716€ 64 282 797€ 2 408 666€ 2 947 882€ 630 293€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
28 037 027€ 11 515 060€ 1 311 842€ 1 845 883€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
181 329 582€ 146 421 949€ 97 286 347€ 102 435 331€ 96 086 350€ 91 641 526€ 94 184 173€ 96 885 773€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
5 409 393€ 5 262 286€ 5 184 245€ 5 210 171€ 5 336 126€ 5 250 764€ 5 202 095€ 5 493 896€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
154 274 381€ 122 273 678€ 66 876 126€ 68 304 177€ 66 652 581€ 64 787 968€ 70 888 887€ 79 702 657€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
14 166 823€ 11 262 969€ 13 644 709€ 12 825 655€ 13 757 578€ 17 428 191€ 13 564 928€ 8 317 795€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
3 644 176€ 4 332 348€ 4 478 585€ 5 009 921€ 2 876 662€ 2 326 665€ 3 017 041€ 2 470 782€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
269 760€ 54 657€ 36 723€ 470 252€ 483 662€ 522 696€ 79 902€ 102 585€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
3 565 048€ 3 236 013€ 7 065 960€ 10 615 155€ 6 979 743€ 1 325 241€ 1 431 320€ 798 057€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
62 223 444€ 51 539 503€ 47 320 456€ 44 303 550€ 43 687 814€ 44 766 383€ 46 037 253€ 39 594 482€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
5 270 453€ 3 953 990€ 3 379 370€ 2 937 380€ 3 227 497€ 3 300 457€ 5 029 166€ 3 480 081€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
5 270 453€ 3 953 990€ 3 379 370€ 2 937 380€ 3 227 497€ 3 300 457€ 5 029 166€ 3 480 081€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 380 099€ 1 681 889€ 1 599 007€ 1 752 523€ 2 822 966€ 2 745 632€ 3 169 518€ 3 143 119€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 057 369€ 1 162 383€ 1 044 914€ 1 157 278€ 2 176 665€ 2 069 717€ 2 334 097€ 2 250 037€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
9 024€ 6 892€ 13 051€ 5 886€ 8 976€ 9 871€ 9 565€ 31 567€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
116 696€ 315 116€ 339 424€ 441 450€ 501 959€ 520 532€ 670 815€ 695 271€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
129 212€ 129 518€ 133 435€ 79 530€ 66 635€ 77 775€ 87 084€ 98 137€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
67 798€ 67 981€ 68 182€ 68 380€ 68 731€ 67 738€ 67 956€ 68 107€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
55 572 892€ 45 903 624€ 42 342 079€ 39 613 648€ 37 637 351€ 38 720 294€ 37 838 569€ 32 971 282€
087
2.
Ceniny
(213))
224€ 871€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
55 572 892€ 45 903 400€ 42 341 208€ 39 613 648€ 37 637 351€ 38 720 294€ 37 838 569€ 32 971 282€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
13 951€ 43 186€ 44 471€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
13 951€ 43 186€ 44 471€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
351 266 488€ 331 895 778€ 292 311 346€ 305 005 695€ 281 937 842€ 192 090 285€ 174 730 655€ 161 176 539€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
28 103 445€ 27 812 261€ 18 274 776€ 15 366 175€ 18 696 224€ 10 773 681€ 12 538 607€ 10 454 991€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
28 103 445€ 27 812 261€ 18 274 776€ 15 366 175€ 18 696 224€ 10 773 681€ 12 538 607€ 10 454 991€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
27 812 261€ 66 529 308€ 15 662 486€ 19 377 887€ 11 928 105€ 12 978 234€ 10 453 198€ 14 753 619€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
291 183€ -38 717 046€ 2 612 290€ -4 011 713€ 6 768 119€ -2 204 553€ 2 085 410€ -4 298 628€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
308 422 155€ 290 868 774€ 262 246 401€ 279 153 335€ 252 641 269€ 172 077 065€ 153 982 360€ 143 453 978€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 731 992€ 1 593 115€ 5 803 021€ 6 400 193€ 3 805 333€ 9 518 969€ 5 808 474€ 6 788 473€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
6 788 473€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 731 992€ 1 593 115€ 5 803 021€ 6 400 193€ 3 805 333€ 9 518 969€ 5 808 474€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
278 270 453€ 268 174 262€ 235 382 738€ 251 326 938€ 230 314 211€ 141 892 609€ 126 296 453€ 119 436 382€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
778 970€ 778 970€ 778 970€ 744 461€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
278 270 453€ 268 174 262€ 235 382 738€ 251 326 938€ 229 535 241€ 141 113 639€ 125 517 483€ 118 691 921€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
428 054€ 273 021€ 377 155€ 390 130€ 329 138€ 381 071€ 336 404€ 395 670€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
428 054€ 273 021€ 377 155€ 390 130€ 329 138€ 381 071€ 336 404€ 395 670€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
23 991 656€ 20 828 376€ 20 683 486€ 21 036 074€ 18 192 586€ 20 284 416€ 21 541 029€ 16 833 453€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 807 532€ 4 138 852€ 5 150 159€ 2 014 965€ 722 019€ 627 889€ 711 795€ 789 891€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 971€ 33 509€ 33 068€ 54 490€ 36 702€ 23 135€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
25 283€ 14 970€ 18 417€ 3 271 695€ 2 579 959€ 1 940 017€ 2 148 082€ 2 254 523€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
320 394€ 371 928€ 331 532€ 494 962€ 427 635€ 963 180€ 697 092€ 268 021€
163
12.
Zamestnanci
(331))
10 271 337€ 8 967 717€ 8 400 558€ 7 716 834€ 7 332 910€ 8 532 691€ 8 758 947€ 7 778 766€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
31€ 1 674€ 113€ 113€ 113€ 110€ 235€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
6 883 479€ 5 941 053€ 5 525 345€ 5 096 651€ 4 794 268€ 5 534 279€ 5 669 198€ 4 599 297€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 683 599€ 1 393 856€ 1 253 831€ 1 086 556€ 980 444€ 1 252 099€ 1 312 342€ 1 119 585€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
1 320 789€ 1 322 170€ 1 379 660€ 2 206 761€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 740 887€ 13 214 743€ 11 790 169€ 10 486 186€ 10 600 350€ 9 239 538€ 8 209 688€ 7 267 570€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 740 887€ 13 214 743€ 11 790 169€ 10 486 186€ 10 600 350€ 9 239 538€ 8 209 688€ 7 267 570€