Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
85 586 € 77 126 € 65 812 € 43 800 € 37 928 € 74 262 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 413 € 17 413 € 8 070 € 11 313 € 14 853 € 14 853 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 413 € 17 413 € 8 070 € 11 313 € 14 853 € 14 853 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 413€ 17 413€ 5 348€ 8 591€ 12 131€ 12 131€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 722€ 2 722€ 2 722€ 2 722€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
68 173 € 59 713 € 57 742 € 31 698 € 20 625 € 55 831 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
67 782 € 59 245 € 54 664 € 26 422 € 16 974 € 44 183 €
036
B.I.5
Tovar
67 782€ 59 245€ 54 664€ 26 422€ 16 974€ 44 183€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 627 € 4 286 € 3 572 € 4 716 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 122€ 2 122€ 2 122€ 2 122€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
303€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 148€ 1 682€ 1 290€ 1 549€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
357€ 482€ 363€ 350€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-203€ 392€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
391 € 468 € -549 € 990 € 79 € 6 932 €
056
B.IV.1
Peniaze
391€ 468€ -345€ 590€ 59€ 6 532€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-204€ 400€ 20€ 400€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
789 € 2 450 € 3 578 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
789€ 2 450€ 3 578€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
85 586 € 77 126 € 65 812 € 43 800 € 37 928 € 74 262 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
230 € 14 324 € -8 265 € -38 158 € -35 439 € -72 579 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 685 € 22 736 € -37 640 € -42 078 € -3 238 € -87 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 685€ 22 736€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-37 640€ -42 078€ -3 238€ -87 653€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-14 094 € -15 051 € 22 736 € -2 719 € -38 840 € 8 435 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
85 356 € 62 802 € 74 077 € 81 958 € 73 367 € 146 841 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
269 € 269 € 269 € 269 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
269€ 269€ 269€ 269€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
540 € 455 € 380 € 332 € 293 € 218 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
540€ 455€ 380€ 332€ 293€ 218€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
53 378 € 49 389 € 66 398 € 72 649 € 60 309 € 139 968 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 356€ 37 568€ 40 110€ 40 138€ 40 899€ 36 578€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 510€ 6 915€ 221€ -3 105€ 88 565€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
542€ 832€ 780€ 7 980€ 7 970€ 645€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
599€ 545€ 2 409€ 2 263€ 2 127€ 2 113€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
371€ 2 061€ 1 790€ 960€ 1 480€ 1 052€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 468€ 21 088€ 24 413€ 7 833€ 11 015€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 438 € 12 958 € 7 030 € 8 708 € 12 496 € 6 386 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 438€ 12 958€ 7 030€ 8 708€ 12 496€ 6 386€