Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IB development, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
100 802€ 131 398€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
106 325€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
100 802 € 25 073 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 614 712 € 8 106 540 € 1 212 494 € 13 410 € 113 206 € 5 691 € 5 641 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 614 712€ 8 204 703€ 1 127 741€ 113 206€ 5 691€ 5 641€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-98 163€ 84 753€ 13 410€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 552 567 € 7 692 441 € 1 119 340 € 36 702 € 108 798 € 2 859 € 5 162 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 219 128€ 1 945 749€ 250 355€ 694€ 99 471€
10
B.2
Služby
2 333 439€ 5 746 692€ 868 985€ 36 008€ 9 327€ 2 859€ 5 162€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
62 145 € 414 099 € 193 956 € 1 781 € 4 408 € 2 832 € 479 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
122 933 € 176 476 € 44 386 €
13
C.1
Mzdové náklady
78 289€ 113 235€ 27 756€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 353€ 39 500€ 9 684€
16
C.4
Sociálne náklady
17 291€ 23 741€ 6 946€
17
D
Dane a poplatky
252€ 288€ 11€ 55€ 316€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 350€ 1 812€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 242€ 5 773€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 242€ 5 773€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
95 724€ 12 975€ 3 379€ 2 993€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
232€ 79€ 178€ 178€ 382€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
30 102 € 248 419 € 152 949 € 4 585 € 4 353 € 2 338 € 97 €
39
N
Nákladové úroky
721€ 475€ 1€
41
O
Kurzové straty
9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
809€ 919€ 593€ 400€ 87€ 84€ 70€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 530 € -1 403 € -594 € -400 € -87 € -84 € -70 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
28 572 € 247 016 € 152 355 € 4 185 € 4 266 € 2 254 € 27 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 993 € 55 998 € 34 292 € 960 € 960 € 535 € 6 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 993€ 55 998€ 34 292€ 960€ 960€ 535€ 6€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
23 579 € 191 018 € 118 063 € 3 225 € 3 306 € 1 719 € 21 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
28 572 € 247 016 € 152 355 € 4 185 € 4 266 € 2 254 € 27 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
23 579 € 191 018 € 118 063 € 3 225 € 3 306 € 1 719 € 21 €