Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLUŽBY MODRA, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
325 253 € 278 223 € 310 162 € 354 205 € 972 362 € 1 090 205 € 1 003 545 € 1 006 687 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
272 112 € 207 504 € 232 507 € 141 619 € 11 350 € 1 475 € 2 950 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
272 112 € 207 504 € 232 507 € 141 619 € 11 350 € 1 475 € 2 950 €
013
A.II.2
Stavby
-1 488€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
268 030€ 201 934€ 226 937€ 4 977€ 1 475€ 2 950€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 570€ 5 570€ 5 570€ 136 642€ 11 350€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
44 023 € 67 822 € 67 269 € 208 742 € 958 943 € 1 088 760 € 1 000 588 € 1 002 325 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
35 € 72 € 59 €
032
B.I.1
Materiál
35€ 72€ 59€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
416 549 € 438 362 € 455 365 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
416 549€ 436 016€ 451 772€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 346€ 3 593€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
29 807 € 20 853 € 36 285 € 23 111 € 422 562 € 51 902 € 55 369 € 37 261 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
27 839€ 19 143€ 35 798€ 22 607€ 30 936€ 24 171€ 24 060€ 10 029€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 574€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 968€ 1 710€ 487€ 504€ 391 626€ 27 731€ 27 735€ 27 232€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 181 € 46 897 € 30 925 € 185 631 € 536 381 € 620 309 € 506 857 € 509 699 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 750€ 6 379€ 2 856€ 978€ 2 200€ 1 340€ 2 247€ 2 290€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 431€ 40 518€ 28 069€ 184 653€ 534 181€ 618 969€ 504 610€ 507 409€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 118 € 2 897 € 10 386 € 3 844 € 2 069 € 1 445 € 1 482 € 1 412 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 928€ 1 366€ 1 008€ 1 000€ 818€ 1 445€ 1 482€ 1 412€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 190€ 1 531€ 9 378€ 2 844€ 1 251€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
325 253 € 278 223 € 310 162 € 354 205 € 972 362 € 1 090 205 € 1 003 545 € 1 006 687 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
38 969 € 48 456 € 47 880 € 49 177 € 46 823 € 44 635 € 58 502 € 51 410 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
41 153 € 40 577 € 41 874 € 39 520 € 37 332 € 51 199 € 44 106 € 23 059 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 450€ 41 874€ 41 874€ 39 520€ 37 332€ 51 199€ 44 106€ 23 059€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 297€ -1 297€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-9 487 € 576 € -1 297 € 2 354 € 2 188 € -13 867 € 7 093 € 21 048 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
166 887 € 168 932 € 195 523 € 200 482 € 737 673 € 809 960 € 825 058 € 836 876 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 223 € 7 859 € 7 157 € 7 412 € 9 122 € 10 095 € 22 146 € 29 235 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 095€ 11 481€ 10 325€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 223€ 7 859€ 7 157€ 7 412€ 9 122€ 10 665€ 18 910€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
26 967 € 97 € 20 093 € 288 € 277 985 € 305 791 € 284 978 € 256 932 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
68€ 97€ 93€ 288€ 759€ 148€ 213€ 94€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
26 899€ 20 000€ 277 226€ 305 643€ 284 765€ 256 838€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
70 583 € 78 018 € 64 471 € 68 136 € 59 373 € 50 069 € 54 527 € 71 882 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
51 826€ 58 977€ 42 288€ 35 005€ 32 006€ 23 577€ 28 739€ 43 984€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-239€ -52€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 717€ 9 124€ 7 754€ 9 157€ 7 325€ 7 451€ 8 388€ 8 366€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 631€ 5 294€ 4 817€ 5 009€ 5 130€ 5 089€ 5 577€ 5 366€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 432€ 4 688€ 9 545€ 18 965€ 14 908€ 13 936€ 11 854€ 14 218€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
977€ -65€ 67€ 4€ 16€ 208€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
62 114 € 82 958 € 103 802 € 124 646 € 391 193 € 444 005 € 463 407 € 478 827 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
62 114€ 82 958€ 103 802€ 124 646€ 391 193€ 416 549€ 436 016€ 451 772€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
27 456€ 27 391€ 27 055€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
119 397 € 60 835 € 66 759 € 104 546 € 187 866 € 235 610 € 119 985 € 118 401 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
47 438€ 41 873€ 45 237€ 104 546€ 187 866€ 235 610€ 119 985€ 118 401€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
71 959€ 18 962€ 21 522€