Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLUŽBY MODRA, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
57 219 € 58 026 € 56 587 € 58 701 € 60 075 € 53 004 € 59 180 € 64 636 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 004 € 59 180 € 64 636 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
57 219 € 58 026 € 56 587 € 58 701 € 60 075 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
925 825 € 898 445 € 890 737 € 893 661 € 907 254 € 856 779 € 1 013 610 € 1 078 736 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
925 825 € 898 445 € 890 737 € 893 661 € 907 254 € 856 779 € 1 013 610 € 1 078 736 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
751 137 € 757 301 € 728 990 € 738 274 € 799 070 € 661 775 € 788 485 € 847 241 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
450 603 € 428 635 € 455 226 € 476 483 € 544 197 € 530 004 € 665 842 € 721 566 €
10
B.2
Služby
300 534 € 328 666 € 273 764 € 261 791 € 254 873 € 131 771 € 122 643 € 125 675 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
231 907 € 199 170 € 218 334 € 214 088 € 168 259 € 195 004 € 225 125 € 231 495 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
193 427 € 203 735 € 201 136 € 187 675 € 193 644 € 197 788 € 209 216 € 202 879 €
13
C.1
Mzdové náklady
142 187 € 147 245 € 150 784 € 135 862 € 148 083 € 142 125 € 149 562 € 146 729 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
46 151 € 50 476 € 44 896 € 46 566 € 39 626 € 49 195 € 52 300 € 49 320 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 089 € 6 014 € 5 456 € 5 247 € 5 935 € 6 468 € 7 354 € 6 830 €
17
D
Dane a poplatky
1 183 € 695 € 912 € 881 € 965 € 576 € 690 € 678 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 145 € 25 004 € 12 106 € 623 € 1 475 € 1 475 € 1 475 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 667 € 83 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 517 € 45 414 € 3 692 € 4 332 € 40 645 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 071 € 4 014 € 3 695 € 3 375 € 3 314 € 3 553 € 4 639 € 3 708 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 598 € 11 136 € 5 844 € 25 949 € 10 981 € -8 388 € 9 105 € 22 755 €
38
X.
Výnosové úroky
6 € 16 € 22 € 25 € 19 € 104 €
39
N
Nákladové úroky
2 508 € 3 047 € 3 721 € 1 118 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
667 € 1 760 € 518 € 65 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 577 € 8 173 € 545 € 21 370 € 6 449 € 338 € 304 € 278 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 085 € -10 553 € -4 260 € -20 712 € -5 909 € -248 € -285 € -174 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-9 487 € 583 € 1 584 € 5 237 € 5 072 € -8 636 € 8 820 € 22 581 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 € 2 881 € 2 883 € 2 884 € 5 231 € 1 727 € 1 533 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 € 2 881 € 2 883 € 2 884 € 2 885 € 480 € 3 366 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 346 € 1 247 € -1 833 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-9 487 € 576 € -1 297 € 2 354 € 2 188 € -13 867 € 7 093 € 21 048 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-9 487 € 583 € 1 584 € 5 237 € 5 072 € -8 636 € 8 820 € 22 581 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-9 487 € 576 € -1 297 € 2 354 € 2 188 € -13 867 € 7 093 € 21 048 €