Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KARYA TOUR, s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 10.7.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2014 17.7.2014
 • Úpadca KARYA TOUR, s. r. o.
  IČO: 43850847
  Zámocká 36
  811 01   Bratislava
Oznam

Sro/49293/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti KARYA TOUR, s.r.o.,

so sídlom Zámocká 36, Bratislava, IČO: 43 850 847, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/69/2013
 • ICS 1113208448
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 24.3.2015
Výmaz 27.5.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
17.7.2014
Rozhodnutie Zrušenie