Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 055 276€ 22 479 542€ 14 984 236€ 30 166 488€ 19 902 538€ 8 560 607€ 6 673 334€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 741 283€ 19 898 708€ 13 911 395€ 28 682 209€ 18 996 254€ 8 024 999€ 6 144 189€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 313 993 € 2 580 834 € 1 072 841 € 1 484 279 € 906 284 € 535 608 € 529 145 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
251 474 € 169 240 € 173 810 € 241 255 € 14 587 € 3 700 € 1 381 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
251 474€ 169 240€ 173 810€ 241 255€ 14 587€ 3 700€ 1 381€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 725 142 € 2 018 417 € 633 013 € 972 909 € 444 538 € 193 147 € 128 043 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
67 313€ 58 265€ 24 865€ 32 574€ 31 949€ 15 347€ 11 004€
10
B.2
Služby
2 657 829€ 1 960 152€ 608 148€ 940 335€ 412 589€ 177 800€ 117 039€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
840 325 € 731 657 € 613 638 € 752 625 € 476 333 € 346 161 € 402 483 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
455 299 € 367 340 € 212 602 € 230 721 € 163 453 € 78 150 € 48 564 €
13
C.1
Mzdové náklady
327 191€ 261 044€ 151 485€ 166 194€ 117 583€ 55 369€ 34 981€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
114 815€ 90 299€ 54 026€ 58 124€ 41 637€ 19 490€ 12 159€
16
C.4
Sociálne náklady
13 293€ 15 997€ 7 091€ 6 403€ 4 233€ 3 291€ 1 424€
17
D
Dane a poplatky
5 358€ 3 524€ 2 876€ 2 216€ 2 204€ 1 488€ 812€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
110 215€ 98 985€ 43 073€ 34 902€ 20 186€ 11 014€ 9 549€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21 797€ 21 833€ 6 488€ 3 333€ 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 000€ 909€ 803€ 5 298€ 1 475€ 32€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
15 696€ -186 466€ -13 399€ 222 761€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 919€ 29 069€ 134 219€ 677 757€ 263 242€ 84 116€ 338 246€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 035€ 35 057€ 119 870€ 669 775€ 245 873€ 81 681€ 605 795€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
330 438 € 463 210 € 382 032 € 271 197 € 309 717 € 258 044 € 75 977 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 500€
38
X.
Výnosové úroky
9 790€ 8 101€ 5 362€ 3 437€ 2€ 1€ 15€
39
N
Nákladové úroky
8 439€ 6 965€ 2 824€ 13 953€ 8 199€ 6 525€ 5 314€
40
XI.
Kurzové zisky
1 975€ 533€ 1 510€
41
O
Kurzové straty
8 712€ 2 249€ 4 448€ 11€ 118€ 78€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
95€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 601€ 8 341€ 6 658€ 7 539€ 12 543€ 8 957€ 9 280€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 987 € -8 921 € -7 058 € -20 565 € -20 858 € -15 559 € -14 484 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
315 451 € 454 289 € 374 974 € 250 632 € 288 859 € 242 485 € 61 493 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
74 681 € 98 583 € 83 673 € 64 422 € 68 465 € 55 413 € 14 372 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
74 488€ 100 449€ 81 007€ 61 186€ 78 538€ 55 413€ 14 372€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
193€ -1 866€ 2 666€ 3 236€ -10 073€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
240 770 € 355 706 € 291 301 € 186 210 € 220 394 € 187 072 € 47 121 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
985€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
985 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
985 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
315 451 € 454 289 € 374 974 € 250 632 € 288 859 € 242 485 € 62 478 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
240 770 € 355 706 € 291 301 € 186 210 € 220 394 € 187 072 € 48 106 €