Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
16 667 € 260 € 1 597 € 23 793 € 9 920 € 36 675 € 51 478 € 35 945 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 667€ 260€ 1 597€ 23 793€ 9 920€ 36 675€ 51 478€ 35 945€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 453 € 1 342 € 5 597 € 10 067 € 8 678 € 22 685 € 29 348 € 18 421 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
574€ 17€ 2 592€ 3 792€ 3 200€ 3 751€ 7 247€ 5 093€
10
B.2
Služby
5 879€ 1 325€ 3 005€ 6 275€ 5 478€ 18 934€ 22 101€ 13 328€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 214 € -1 082 € -4 000 € 13 726 € 1 242 € 13 990 € 22 130 € 17 524 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 035 € 1 945 € 821 € 1 001 € 6 210 € 9 499 € 12 384 € 11 942 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 500€ 1 434€ 650€ 608€ 4 238€ 6 443€ 8 360€ 8 176€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
527€ 504€ 166€ 212€ 1 481€ 2 257€ 2 942€ 2 877€
16
C.4
Sociálne náklady
8€ 7€ 5€ 181€ 491€ 799€ 1 082€ 889€
17
D
Dane a poplatky
175€ 175€ 257€ 243€ 239€ 290€ 281€ 378€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
751€ 542€ 2 640€ 3 059€ 1 934€ 577€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 563€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 450€ 870€ 485€ -48€ 143€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63€ 265€ 84€ 424€ 31€ 10€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€ 41€ 495€ 383€ 454€ 467€ 1 035€ 2 442€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 865 € -4 390 € -10 177 € 9 464 € -5 630 € 3 782 € 6 363 € 2 185 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
24€
41
O
Kurzové straty
6€ 8€ 77€ 112€ 12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
333€ 341€ 122€ 130€ 137€ 115€ 105€ 130€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-333 € -341 € -122 € -136 € -144 € -167 € -216 € -141 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 532 € -4 731 € -10 299 € 9 328 € -5 774 € 3 615 € 6 147 € 2 044 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
854 € 960 € 1 057 € 960 € 960 € 1 612 € 505 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
854€ 960€ 1 057€ 960€ 960€ 1 612€ 505€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 678 € -4 731 € -11 259 € 8 271 € -6 734 € 2 655 € 4 535 € 1 539 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 532 € -4 731 € -10 299 € 9 328 € -5 774 € 3 615 € 6 147 € 2 044 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 678 € -4 731 € -11 259 € 8 271 € -6 734 € 2 655 € 4 535 € 1 539 €