Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 900 € 25 970 € 43 000 € 76 200 € 91 580 € 77 901 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 900€ 25 970€ 43 000€ 76 200€ 91 580€ 77 901€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 697 € 15 827 € 25 902 € 45 559 € 65 231 € 48 358 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 033€ 2 502€ 3 156€ 2 258€ 3 897€ 6 022€
10
B.2
Služby
5 664€ 13 325€ 22 746€ 43 301€ 61 334€ 42 336€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 203 € 10 143 € 17 098 € 30 641 € 26 349 € 29 543 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
-38 € 1 983 € 5 605 € 6 089 € 5 550 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
415€ 488€ 479€ 460€ 487€ 488€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 365€ 12 880€ 12 880€ 22 372€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
40€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
96€ 1 906€ 375€ 1 132€ 1 358€ 1 964€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 271€ 3 554€ 3 703€ 5 205€ 5 746€ 5 705€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
653 € 8 045 € 5 943 € 7 623 € 2 505 € -2 608 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
181€ 1 266€ 2 330€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 65€ 70€ 72€ 130€ 145€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-91 € -65 € -70 € -253 € -1 396 € -2 475 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
562 € 7 980 € 5 873 € 7 370 € 1 109 € -5 083 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
477 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
477€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
85 € 7 020 € 4 913 € 6 410 € 149 € -5 083 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
562 € 7 980 € 5 873 € 7 370 € 1 109 € -5 083 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
85 € 7 020 € 4 913 € 6 410 € 149 € -5 083 €