Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

okbets s.r.o. [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
13 140 491 € 3 580 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 781 932€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 978 134€ 3 580€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 380 425€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
13 129 268 € 617 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 774 551€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
725€
11
C.
Služby
3 962 761€ 617€
12
D.
Osobné náklady
10 743€
13
E.
Dane a poplatky
10€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 380 478€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 223 € 2 963 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
22 029 € 2 963 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
91 € 362 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
91€ 362€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-89 € -362 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
11 134 € 2 601 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 215€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 254 € 2 386 €