Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
38 650 € 48 922 € 46 646 € 103 556 € 120 813 € 58 620 € 45 599 € 51 682 € 34 586 € 7 953 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 131€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 519€ 48 922€ 46 646€ 103 211€ 118 356€ 58 620€ 45 563€ 51 382€ 34 586€ 7 953€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
345€ 2 457€ 36€ 300€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
42 184 € 11 004 € 57 499 € 101 787 € 101 812 € 68 252 € 42 180 € 33 872 € 9 697 € 2 035 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 131€ 35€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 305€ 2 184€ 4 762€ 7 222€ 3 248€ 493€ 2 960€ 1 678€ 2 273€
11
C.
Služby
34 231€ 4 604€ 45 151€ 94 459€ 98 564€ 67 282€ 39 220€ 31 247€ 7 424€ 2 035€
12
D.
Osobné náklady
1 951€ 3 768€ 2 652€ 50€ 860€
13
E.
Dane a poplatky
118€ 111€ 19€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
448€ 448€ 4 823€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37€ 477€ 52€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 534 € 37 918 € -10 853 € 1 769 € 19 001 € -9 632 € 3 419 € 17 810 € 24 889 € 5 918 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 017 € 42 134 € -3 267 € 1 530 € 16 544 € -9 155 € 3 383 € 18 422 € 24 889 € 5 918 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 2 € 15 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 2€ 15€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 113 € 174 € 1 324 € 225 € 139 € 303 € 335 € 516 € 62 € 15 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
12€ 22€
32
N.
Kurzové straty
25€ 26€ 71€ 56€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 076€ 174€ 1 302€ 199€ 68€ 247€ 335€ 516€ 62€ 15€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 113 € -174 € -1 323 € -225 € -137 € -288 € -335 € -516 € -62 € -15 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 647 € 37 744 € -12 176 € 1 544 € 18 864 € -9 920 € 3 084 € 17 294 € 24 827 € 5 903 €
36
P.
Daň z príjmov
3 578€ 189€ 2 716€ 960€ 1 262€ 4 281€ 5 764€ 444€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 647 € 34 166 € -12 176 € 1 355 € 16 148 € -10 880 € 1 822 € 13 013 € 19 063 € 5 459 €