Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
48 825 € 38 650 € 48 922 € 46 646 € 103 556 € 120 813 € 58 620 € 45 599 € 51 682 € 34 586 € 7 953 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 131€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
48 825€ 37 519€ 48 922€ 46 646€ 103 211€ 118 356€ 58 620€ 45 563€ 51 382€ 34 586€ 7 953€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
345€ 2 457€ 36€ 300€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
59 760 € 42 184 € 11 004 € 57 499 € 101 787 € 101 812 € 68 252 € 42 180 € 33 872 € 9 697 € 2 035 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 131€ 35€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 811€ 4 305€ 2 184€ 4 762€ 7 222€ 3 248€ 493€ 2 960€ 1 678€ 2 273€
11
C.
Služby
39 166€ 34 231€ 4 604€ 45 151€ 94 459€ 98 564€ 67 282€ 39 220€ 31 247€ 7 424€ 2 035€
12
D.
Osobné náklady
11 959€ 1 951€ 3 768€ 2 652€ 50€ 860€
13
E.
Dane a poplatky
118€ 111€ 19€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 823€ 448€ 448€ 4 823€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€ 37€ 477€ 52€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-10 935 € -3 534 € 37 918 € -10 853 € 1 769 € 19 001 € -9 632 € 3 419 € 17 810 € 24 889 € 5 918 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 848 € -1 017 € 42 134 € -3 267 € 1 530 € 16 544 € -9 155 € 3 383 € 18 422 € 24 889 € 5 918 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 2 € 15 €
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 2€ 15€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
109 € 1 113 € 174 € 1 324 € 225 € 139 € 303 € 335 € 516 € 62 € 15 €
31
M.
Nákladové úroky
1€ 12€ 22€
32
N.
Kurzové straty
6€ 25€ 26€ 71€ 56€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
102€ 1 076€ 174€ 1 302€ 199€ 68€ 247€ 335€ 516€ 62€ 15€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-109 € -1 113 € -174 € -1 323 € -225 € -137 € -288 € -335 € -516 € -62 € -15 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 044 € -4 647 € 37 744 € -12 176 € 1 544 € 18 864 € -9 920 € 3 084 € 17 294 € 24 827 € 5 903 €
36
P.
Daň z príjmov
3 578€ 189€ 2 716€ 960€ 1 262€ 4 281€ 5 764€ 444€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 044 € -4 647 € 34 166 € -12 176 € 1 355 € 16 148 € -10 880 € 1 822 € 13 013 € 19 063 € 5 459 €