Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INOVATECH, a. s. [zrušená]

 • Vydaný 19.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2015 22.1.2015
 • Úpadca INOVATECH, a. s.
  IČO: 44759266
  Nemocničná 1548/87
  026 01   Dolný Kubín
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: INOVATECH, a.s. so sídlom: Nemocničná 1548/87, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 759 266, bez likvidácie podľa § 8 ods. 9 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení Zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/212/2014
 • ICS 5114223943
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.9.2015
Výmaz 27.10.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
22.1.2015
Rozhodnutie Zrušenie