Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TuCon, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 471 002 € 27 034 175 € 22 058 593 € 24 217 956 € 28 116 658 € 18 926 031 € 20 788 947 € 25 510 837 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 045 450 € 5 383 387 € 5 652 890 € 5 874 517 € 6 774 084 € 5 889 793 € 6 210 099 € 6 501 699 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
214 € 940 € 1 975 € 4 845 € 20 428 € 39 667 € 470 172 € 987 873 €
005
A.I.2
Software
214€ 940€ 1 975€ 4 845€ 20 428€ 39 667€ 87 928€ 146 367€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 382 244€ 841 506€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 037 837 € 5 375 048 € 5 643 516 € 5 865 475 € 6 750 118 € 5 846 885 € 5 736 772 € 5 510 881 €
012
A.II.1
Pozemky
1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€ 1 808 837€
013
A.II.2
Stavby
1 914 940€ 2 111 664€ 2 308 387€ 2 471 331€ 2 208 069€ 1 287 372€ 1 406 768€ 413 424€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 314 060€ 1 454 547€ 1 526 292€ 1 550 868€ 2 469 299€ 1 416 744€ 1 610 353€ 2 085 022€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 239€ 263 913€ 1 333 932€ 910 814€ 1 203 598€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 200€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 399 € 7 399 € 7 399 € 4 197 € 3 538 € 3 241 € 3 155 € 2 945 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 399€ 7 399€ 7 399€ 4 197€ 3 538€ 3 241€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 155€ 2 945€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 808 129 € 21 369 106 € 16 312 069 € 17 325 751 € 21 368 994 € 12 854 179 € 13 456 950 € 18 262 777 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
416 041 € 233 740 € 195 021 € 132 799 € 231 479 € 166 570 € 140 986 € 171 944 €
032
B.I.1
Materiál
416 041€ 233 740€ 195 021€ 132 799€ 231 479€ 166 570€ 140 986€ 171 944€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 111 428 € 930 711 € 955 875 € 990 708 € 1 177 421 € 876 553 € 1 123 159 € 1 117 746 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
347 033€ 347 033€ 372 197€ 407 030€ 600 043€ 299 175€ 545 781€ 543 263€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 6 300€ 6 300€ 6 300€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
764 395€ 577 378€ 577 378€ 577 378€ 577 378€ 577 378€ 577 378€ 574 483€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
21 672 076 € 19 933 633 € 13 369 707 € 14 175 526 € 13 730 196 € 10 156 266 € 8 960 175 € 15 699 302 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 629 677€ 8 650 805€ 6 701 796€ 4 760 776€ 9 901 381€ 6 807 300€ 8 168 664€ 15 092 974€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 18 225€ 35 432€ 294 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
811€ 60 000€ 566€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
430 000€ 40 763€ 28 799€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
394 390€ 410 424€ 252 213€ 496 259€ 105 114€ 330 572€ 279 729€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 647 198€ 10 812 404€ 6 396 907€ 8 488 491€ 3 788 052€ 3 215 053€ 425 507€ 32 599€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 608 584 € 271 022 € 1 791 466 € 2 026 718 € 6 229 898 € 1 654 790 € 3 232 630 € 1 273 785 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 988€ 9 418€ 5 385€ 6 177€ 4 049€ 7 382€ 5 569€ 3 970€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 599 596€ 261 604€ 1 786 081€ 2 020 541€ 6 225 849€ 1 647 408€ 3 227 061€ 1 269 815€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 617 423 € 281 682 € 93 634 € 1 017 688 € -26 420 € 182 059 € 1 121 898 € 746 361 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
299 459€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
152 632€ 90 517€ 107 065€ 203 134€ 111 097€ 93 337€ 89 418€ 70 362€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 165 332€ 191 165€ -13 431€ 814 554€ -137 517€ 88 722€ 1 032 480€ 675 999€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 471 002 € 27 034 175 € 22 058 593 € 24 217 956 € 28 116 658 € 18 926 031 € 20 788 947 € 25 510 837 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 725 888 € 2 274 936 € 2 886 597 € 5 027 358 € 3 390 707 € 4 434 212 € 6 493 771 € 4 870 841 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
201 000 € 201 000 € 201 000 € 201 000 € 201 000 € 201 000 € 251 000 € 50 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
201 000€ 201 000€ 201 000€ 201 000€ 201 000€ 201 000€ 201 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
50 000€ 50 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
650 000 € 650 000 € 650 000 € 650 000 € 650 000 € 650 000 € 600 000 € 169 507 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
650 000€ 650 000€ 650 000€ 650 000€ 650 000€ 650 000€ 600 000€ 169 507€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 576 065 € -964 403 € 1 170 000 € -460 294 € 583 212 € 2 641 302 € 2 552 930 € 1 012 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 170 000€ 1 170 000€ 1 170 000€ 2 641 302€ 2 641 302€ 2 552 930€ 1 012 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 746 065€ -2 134 403€ -460 294€ -2 058 090€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 450 953 € -611 661 € -2 134 403 € 1 636 652 € -1 043 505 € -2 058 090 € 89 841 € 639 334 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 745 114 € 24 757 362 € 19 115 201 € 19 095 500 € 24 687 101 € 14 488 637 € 14 295 035 € 20 639 996 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 437 025 € 7 405 235 € 6 470 386 € 7 746 683 € 7 287 503 € 4 238 940 € 3 457 513 € 2 677 430 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
629 186€ 293 585€ 950 482€ 817 575€ 565 893€ 421 466€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 102 200€ 1 266 652€ 1 035 100€ 893 750€ 698 500€ 683 217€ 906 502€ 847 667€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 705 639€ 5 844 998€ 4 484 804€ 6 035 358€ 6 023 110€ 3 134 257€ 2 551 011€ 1 829 763€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
98 804 € 105 334 € 91 330 € 42 511 € 904 584 € 369 924 € 66 669 € 19 698 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
96 449€ 105 334€ 90 943€ 37 888€ 680 052€ 187 166€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
180 062€ 125 002€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 355€ 0€ 387€ 4 623€ 44 470€ 57 756€ 66 669€ 19 698€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
24 158 505 € 17 165 297 € 12 468 054 € 11 301 696 € 16 494 897 € 9 155 113 € 9 377 270 € 15 880 372 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 270 012€ 3 490 973€ 2 609 627€ 800 311€ 11 026 763€ 4 451 531€ 4 990 900€ 12 632 938€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
779 915€ 1 309 063€ 311 114€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 713 245€ 1 299 208€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
676 330€ 589 043€ 683 986€ 1 002 150€ 732 197€ 799 079€ 1 249 517€ 1 050 260€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
398 945€ 259 558€ 330 341€ 119 075€ 159 351€ 169 112€ 253 106€ 274 371€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
320 277€ 160 563€ 483 226€ 750 085€ 648 027€ 570 688€ 589 606€ 337 895€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 713 026€ 11 356 097€ 8 360 874€ 8 318 961€ 3 928 559€ 3 164 703€ 580 896€ 285 700€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 282€ 76 648€ 79 648€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
498 € 4 848 € 5 783 € 4 610 € 117 € 724 660 € 1 393 583 € 2 062 496 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
55 759€ 724 682€ 1 393 595€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
498€ 4 848€ 5 783€ 4 610€ 117€ 668 901€ 668 901€ 668 901€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 1 877 € 56 795 € 95 098 € 38 850 € 3 182 € 141 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
141€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 877€ 56 795€ 95 098€ 38 850€ 3 182€