Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
16.07.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
430 119 € 298 680 € 300 368 € 317 086 € 248 298 € 214 295 € 270 005 € 431 524 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
430 097 € 298 680 € 300 166 € 316 894 € 248 081 € 214 052 € 269 739 € 431 470 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 126 € 12 642 € 9 998 € 1 516 € 1 355 € 1 184 € 51 € 114 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
11 126€ 12 642€ 9 998€ 1 516€ 1 355€ 1 184€ 51€ 114€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
418 971 € 282 340 € 289 087 € 314 336 € 245 984 € 212 355 € 268 011 € 429 927 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
408 104€ 210 624€ 170 759€ 254 773€ 106 474€ 128 709€ 195 130€ 175 414€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
69 734€ 110 040€ 58 980€ 254 364€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
139 410€ 69 168€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 764€ 1 900€ 8 085€ 483€ 14 370€ 72 669€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
103€ 82€ 203€ 100€ 100€ 108€ 212€ 149€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 698 € 1 081 € 1 042 € 742 € 513 € 1 677 € 1 429 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 698€ 1 081€ 1 042€ 742€ 513€ 1 677€ 1 429€
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
22 € 202 € 192 € 217 € 243 € 266 € 54 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22€ 202€ 192€ 217€ 243€ 266€ 47€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
430 119 € 298 680 € 300 368 € 317 086 € 248 298 € 214 295 € 270 005 € 431 524 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
59 156 € 55 525 € 26 184 € 72 423 € 65 763 € 58 414 € 56 744 € 308 248 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
526 € -28 816 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
526€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 816€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 630 € 29 341 € -28 816 € 17 423 € 10 763 € 3 414 € 1 744 € 253 248 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
370 963 € 243 155 € 274 184 € 244 663 € 182 535 € 155 881 € 213 261 € 123 225 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
76 358 € 81 945 € 71 394 € 18 625 € 17 039 € 21 860 € 8 480 € 18 697 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 475€ 11 113€ 15 404€ 11 408€ 16 573€ 21 623€ 8 250€ 18 097€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 603€ 2 449€ 1 438€ 670€ 466€ 237€ 230€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
55 280€ 68 383€ 54 552€ 6 547€ 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 721 € 18 474 € 15 070 € 11 251 € 8 712 € 6 298 € 3 368 € 2 889 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 721€ 18 474€ 15 070€ 11 251€ 8 712€ 6 298€ 3 368€ 2 889€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
274 825 € 142 677 € 187 663 € 214 731 € 156 727 € 127 666 € 201 363 € 101 589 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
88 315€ 76 755€ 137 197€ 160 680€ 103 002€ 83 767€ 60 988€ 26 973€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
44€ 2 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
101 017€ 77 301€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
39 169€ 31 043€ 27 790€ 24 863€ 23 501€ 19 752€ 27 501€ 29 694€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 360€ 21 095€ 18 724€ 16 305€ 15 314€ 12 963€ 17 776€ 19 009€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 964€ 13 784€ 3 952€ 12 883€ 14 910€ 11 184€ 17 753€ 23 913€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
59 € 59 € 57 € 56 € 57 € 57 € 50 € 50 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
59€ 59€ 57€ 56€ 57€ 57€ 50€ 50€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
51 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
51€