Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GALE TRADE s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
27.08.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 958 € 21 808 € 16 504 € 16 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 958€ 21 808€ 16 504€ 16 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 704 € 3 412 € 3 294 € 11 218 € 5 949 € 9 102 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
900€ 618€ 2 413€ 1 409€ 3 242€
10
B.2
Služby
1 704€ 2 512€ 2 676€ 8 805€ 4 540€ 5 860€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
0 € -1 704 € -3 412 € 8 664 € 10 590 € 10 555 € 6 898 €
17
D
Dane a poplatky
126€ 126€ 206€ 156€ 278€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
588€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 872€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5€ 1 022€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
102€ 1 158€ 1 035€ 1 142€ 1 158€ 1 295€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
0 € -1 806 € -4 468 € 6 920 € 10 264 € 9 241 € 5 325 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
102€ 102€ 98€ 84€ 65€ 72€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
0 € -102 € -102 € -97 € -83 € -64 € -71 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
0 € -1 908 € -4 570 € 6 823 € 10 181 € 9 177 € 5 254 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 1 500 € 2 476 € 2 019 € 1 153 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 1 500€ 2 476€ 2 019€ 1 153€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
0 € -1 908 € -5 050 € 5 323 € 7 705 € 7 158 € 4 101 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
0 € -1 908 € -4 570 € 6 823 € 10 181 € 9 177 € 5 254 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
0 € -1 908 € -5 050 € 5 323 € 7 705 € 7 158 € 4 101 €