Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
-
-
24.09.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
389 609 € 373 758 € 340 312 € 294 551 € 277 873 € 390 808 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
109 848 € 133 192 € 152 169 € 135 174 € 50 160 € 7 507 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
109 848 € 133 192 € 152 169 € 135 174 € 50 160 € 7 507 €
012
A.II.1
Pozemky
76 081€ 91 081€ 134 823€ 138 392€ 51 539€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 767€ 42 111€ 17 346€ -3 218€ -1 379€ 7 507€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
279 761 € 240 566 € 188 143 € 159 377 € 227 713 € 383 301 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
-40 800 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
372 € 1 041 € 1 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
223 200 € 46 800 € 182 661 € 119 842 € 132 764 € 222 861 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
179 944€ 46 800€ 179 972€ 99 350€ 131 517€ 222 861€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 689€ 20 492€ 1 247€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
43 256€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
97 361 € 193 394 € 4 441 € 38 535 € 94 949 € 160 440 €
056
B.IV.1
Peniaze
97 361€ 193 394€ 4 441€ 38 535€ 94 949€ 160 440€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
389 609 € 373 758 € 340 312 € 294 551 € 277 873 € 390 808 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
374 859 € 338 375 € 277 127 € 261 539 € 241 953 € 153 780 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
600 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
331 775 € 299 227 € 255 627 € 235 965 € 147 779 € 71 495 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
36 484 € 33 148 € 15 500 € 19 574 € 88 174 € 76 285 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 750 € 35 383 € 63 185 € 33 012 € 35 920 € 237 028 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 129 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 129€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
292 € 127 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 329 € 35 383 € 63 185 € 33 012 € 35 920 € 236 901 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
721€ 23 145€ 17 931€ 5 266€ 32 650€ 200 935€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 562€ 242€ 25 732€ 24 136€ 131€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
160€ 567€ 924€ 63€ 78€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 886€ 11 429€ 18 598€ 3 547€ 3 139€ 35 888€