Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
15 481€ 6 987€ 7 310€ 2 454€
02
502
Spotreba energie
1 061€ 913€
03
504
Predaný tovar
20 806€ 19 514€
04
511
Opravy a udržiavanie
10 707€ 37 120€ 2€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 730€ 208€ 2 354€
07
518
Ostatné služby
45 894€ 57 723€ 25 570€ 32 598€
08
521
Mzdové náklady
6 803€ 1 969€ 7 394€ 428€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 518€ 559€ 531€ 4€
11
527
Zákonné sociálne náklady
122€ 138€
14
532
Daň z nehnuteľností
719€ 714€
15
538
Ostatné dane a poplatky
170€ 653€ 30€ 51€
19
544
Úroky
3 199€ 3 028€
20
545
Kurzové straty
1 017€
22
547
Osobitné náklady
7 593€ 1 068€ 2 842€
24
549
Iné ostatné náklady
1 345€ 1 363€ 258€ 153€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
282 863€ 284 086€ 4 170€ 4 027€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
100€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
200€ 200€ 10 100€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
261€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
390 890€ 424 251€ 56 779€ 47 407€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
2 557€
41
604
Tržby za predaný tovar
36 801€ 27 817€ 432€
53
644
Úroky
25€ 36€
54
645
Kurzové zisky
2 863€
55
646
Prijaté dary
853€ 2 631€
56
647
Osobitné výnosy
2 171€ 612€
57
648
Zákonné poplatky
6€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1 450€ 1 535€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
6 111€ 9 402€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
320 309€ 52 658€ 28 371€ 36 739€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 833€ 33 491€ 35 230€ 10 135€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 904€ 4 729€ 7 949€ 8 940€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
23 723€ 19 460€ 1 500€
73
691
Dotácie
6 627€ 290 265€ 615€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
411 716€ 439 993€ 78 622€ 60 448€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
20 827€ 15 742€ 21 843€ 13 041€
76
591
Daň z príjmov
952€ 767€ 5€ 7€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
19 875€ 14 975€ 21 838€ 13 034€