Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PV Červenica, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
309 260 € 303 586 € 289 237 € 310 090 € 301 335 € 257 994 € 257 221 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
309 260 € 303 586 € 289 237 € 310 090 € 301 335 € 257 994 € 257 221 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
118 708 € 71 181 € 63 464 € 35 440 € 217 329 € 50 263 € 56 244 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
908 € 3 810 € 768 € 791 € 1 001 € 887 € 1 823 €
10
B.2
Služby
117 800 € 67 371 € 62 696 € 34 649 € 216 328 € 49 376 € 54 421 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
190 552 € 232 405 € 225 773 € 274 650 € 84 006 € 207 731 € 200 977 €
17
D
Dane a poplatky
212 € 131 € 3 084 € 80 € 80 € 146 € 222 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
181 427 € 176 400 € 176 272 € 176 275 € 176 275 € 176 275 € 176 275 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 781 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 978 € 7 007 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 178 € 4 € 34 818 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 451 € 3 268 € 3 151 € 3 164 € 2 966 € 2 879 € 1 466 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-7 516 € 45 599 € 46 444 € 95 135 € -60 497 € 28 431 € 25 795 €
38
X.
Výnosové úroky
7 € 3 € 3 € 4 €
39
N
Nákladové úroky
9 198 € 143 013 € 148 963 € 139 728 € 177 342 € 162 291 € 159 455 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192 € 171 € 156 € 151 € 96 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 390 € -143 184 € -149 119 € -139 872 € -177 435 € -162 288 € -159 451 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-16 906 € -97 585 € -102 675 € -44 737 € -237 932 € -133 857 € -133 656 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 075 € 960 € 961 € 961 € 961 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 075 € 960 € 961 € 961 € 961 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-21 981 € -97 585 € -103 635 € -45 698 € -238 893 € -134 818 € -133 656 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-16 906 € -97 585 € -102 675 € -44 737 € -237 932 € -133 857 € -133 656 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-21 981 € -97 585 € -103 635 € -45 698 € -238 893 € -134 818 € -133 656 €