Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
30.06.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
42 990 866€ 108 693 016€ 99 146 611€ 75 428 726€ 47 199 861€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 347 178€ 105 392 678€ 98 334 312€ 74 795 283€ 46 793 311€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 643 688 € 3 300 338 € 812 299 € 633 443 € 406 550 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 458 € 59 465 € 24 613 € 25 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 458€ 59 465€ 24 613€ 25 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
308 492 € 871 552 € 135 115 € 77 901 € 169 781 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 591€ 35 641€ 20 850€ 11 776€ 8 428€
10
B.2
Služby
296 901€ 835 911€ 114 265€ 66 125€ 161 353€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 345 654 € 2 488 251 € 701 797 € 580 542 € 236 769 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
268 587 € 311 656 € 201 176 € 140 621 € 87 855 €
13
C.1
Mzdové náklady
197 340€ 228 604€ 147 381€ 102 048€ 64 010€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
65 661€ 76 141€ 48 230€ 35 125€ 21 793€
16
C.4
Sociálne náklady
5 586€ 6 911€ 5 565€ 3 448€ 2 052€
17
D
Dane a poplatky
1 793€ 2 938€ 1 990€ 751€ 220€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 536€ 30 564€ 18 464€ 7 856€ 4 427€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
209€ 1 260€ 185€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
557€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 034€ 4 034€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 422€ 8 072€ 4 364€ 1 201€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 404€ 49 877€ 3 468€ 1 249€ 416€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 032 965 € 2 106 025 € 477 029 € 431 451 € 143 851 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
216 557 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
216 557€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-6 649€ 2 394€ 4 255€
38
X.
Výnosové úroky
1 141€ 24 398€ 16 769€ 11 237€ 2 528€
39
N
Nákladové úroky
10 175€ 25 482€ 14 400€ 1 391€
41
O
Kurzové straty
16€ 226€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 300€ 24 458€ 20 165€ 5 938€ 1 561€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 350 € -19 119 € 196 367 € -347 € 967 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 011 615 € 2 086 906 € 673 396 € 431 104 € 144 818 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
224 203 € 462 997 € 100 795 € 99 543 € 27 739 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
246 527€ 461 400€ 102 376€ 100 682€ 27 661€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-22 324€ 1 597€ -1 581€ -1 139€ 78€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
787 412 € 1 623 909 € 572 601 € 331 561 € 117 079 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 011 615 € 2 086 906 € 673 396 € 431 104 € 144 818 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
787 412 € 1 623 909 € 572 601 € 331 561 € 117 079 €