Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDUSA GROUP, s. r. o. [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
03.12.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
136 148 € 4 516 € 181 472 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
131 457 € 182 452 € 171 977 € 1 034 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 691 € 4 516 € -980 € -171 977 € -1 034 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 058 910 € 9 432 277 € 7 818 421 € 7 762 216 € 5 129 910 € 2 771 158 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 058 910 € 9 432 277 € 7 818 421 € 7 762 216 € 5 129 910 € 2 771 158 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 435 993 € 6 150 520 € 4 840 466 € 4 813 723 € 3 429 196 € 2 103 020 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 460 824 € 4 368 998 € 2 939 258 € 3 260 834 € 2 145 583 € 1 243 909 €
10
B.2
Služby
1 975 169 € 1 781 522 € 1 901 208 € 1 552 889 € 1 283 613 € 859 111 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 627 608 € 3 286 273 € 2 976 975 € 2 776 516 € 1 699 680 € 668 138 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 892 827 € 2 592 716 € 2 325 635 € 2 195 249 € 1 291 127 € 615 414 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 142 661 € 1 897 238 € 1 700 037 € 1 578 079 € 950 236 € 454 796 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
713 807 € 661 887 € 595 199 € 552 829 € 332 857 € 157 102 €
16
C.4
Sociálne náklady
36 359 € 33 591 € 30 399 € 64 341 € 8 034 € 3 516 €
17
D
Dane a poplatky
115 501 € 120 024 € 107 664 € 118 915 € 70 858 € 35 153 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
562 851 € 533 856 € 497 401 € 417 632 € 250 225 € 178 669 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
90 890 € 690 € 1 156 € 191 167 € 2 806 € 3 414 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 435 € 91 751 € 149 380 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 008 € 20 935 € 62 849 € 1 784 € 7 138 € 1 135 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 880 € 26 937 € 26 244 € 107 072 € 13 487 € 4 732 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
106 012 € 34 365 € 84 036 € 38 848 € -65 453 € -161 281 €
38
X.
Výnosové úroky
-13 € -20 € 5 € 3 € 2 €
39
N
Nákladové úroky
2 € 685 € 1 928 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 € 563 € 3 € 34 €
41
O
Kurzové straty
621 € 1 010 € 740 € 1 525 € 464 € 148 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 765 € 45 590 € 14 844 € 47 295 € 35 538 € 24 611 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-49 398 € -46 620 € -15 023 € -48 812 € -36 684 € -26 651 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
56 614 € -12 255 € 69 013 € -9 964 € -102 137 € -187 932 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 033 € 11 703 € 17 322 € 14 325 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 033 € 11 703 € 17 322 € 14 325 € 1 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 581 € -23 958 € 51 691 € -24 289 € -102 138 € -187 932 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
114 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
114 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
114 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
56 614 € -12 255 € 69 013 € -9 964 € -102 137 € -187 818 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 581 € -23 958 € 51 691 € -24 289 € -102 138 € -187 818 €