Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PVcar, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
718 193€ 634 433€ 795 939€ 1 227 897€ 997 304€ 805 707€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
805 984 € 768 681 € 874 246 € 1 357 236 € 1 062 383 € 900 121 € 839 389 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18€ 356 724€ 148 050€ 10€ 349€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
717 904€ 634 415€ 795 939€ 871 173€ 849 254€ 805 697€ 722 130€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
88 080€ 135 023€ 78 323€ 126 328€ 62 170€ 90 982€ 113 629€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-775€ -16€ 3 011€ 2 909€ 3 432€ 3 281€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
747 689 € 709 888 € 821 567 € 1 243 293 € 1 026 621 € 874 099 € 826 060 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
58€ 356 890€ 145 513€ 78 571€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
421 561€ 416 082€ 477 247€ 536 164€ 538 492€ 452 061€ 460 250€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
194 473€ 147 296€ 165 711€ 189 802€ 165 263€ 216 490€ 147 779€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
115 534 € 118 612 € 125 736 € 95 435 € 94 152 € 85 817 € 77 606 €
16
E.1.
Mzdové náklady
84 099€ 87 022€ 91 394€ 81 094€ 66 716€ 60 577€ 77 606€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 580€ 30 610€ 32 168€ 12 133€ 23 440€ 21 308€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 855€ 980€ 2 174€ 2 208€ 3 996€ 3 932€
20
F.
Dane a poplatky
255€ 636€ 1 817€ 1 818€ 3 401€ 2 593€ 2 239€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 866€ 26 943€ 45 070€ 56 928€ 61 526€ 60 029€ 52 583€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 866€ 26 943€ 45 070€ 56 928€ 61 526€ 60 029€ 52 583€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 772€ 48 336€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 691€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
261€ 5 986€ 6 256€ 7 811€ 8 773€ 7 032€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
58 295 € 58 793 € 52 679 € 113 943 € 35 762 € 26 022 € 13 329 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
101 870 € 70 997 € 152 981 € 145 041 € 148 036 € 137 156 € 35 879 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 2 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 2 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21€ 2€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 300 € 3 875 € 3 453 € 3 389 € 5 546 € 3 907 € 4 684 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 980 € 3 270 € 2 951 € 2 914 € 5 129 € 3 524 € 4 344 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 980€ 3 270€ 2 951€ 2 914€ 5 129€ 3 524€ 4 344€
52
O.
Kurzové straty
6€ 85€ 33€ 29€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
320€ 605€ 502€ 469€ 332€ 350€ 311€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 300 € -3 875 € -3 453 € -3 389 € -5 518 € -3 905 € -4 675 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
54 995 € 54 918 € 49 226 € 110 554 € 30 244 € 22 117 € 8 654 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 720 € 10 383 € 24 024 € 8 944 € 9 072 € 5 420 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 720€ 10 383€ 24 024€ 8 944€ 9 072€ 5 420€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
42 275 € 54 918 € 38 843 € 86 530 € 21 300 € 13 045 € 3 234 €