Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 797 € 23 334 € 38 248 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 685 € 8 200 € 25 609 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 685 € 8 200 € 25 609 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 685€ 8 200€ 25 609€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 112 € 15 054 € 12 070 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 942 € 10 802 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 455€ 9 795€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 007€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 487€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 112 € 2 112 € 1 268 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 089€ 1 602€ 134€
057
B.IV.2
Účty v bankách
23€ 510€ 1 134€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
80 € 569 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
80€ 569€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 797 € 23 334 € 38 248 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 939 € 9 158 € 3 992 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 340 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 340€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 627 € -3 312 € -77 023 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 854€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-13 481€ -3 312€ -77 023€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 262 € 5 166 € 74 035 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 858 € 14 176 € 34 256 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 413 € 8 978 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 413€ 8 978€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 858 € 8 763 € 25 278 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 634€ 16 369€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 980€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
82€ 76€ 40€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
46€ 40€ 45€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 092€ 2 013€ 2 524€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 638€ 1 320€