Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
30 249 € 111 244 € 329 906 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 249 € 111 244 € 329 906 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 062 € 97 908 € 244 862 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 756 € 25 411 € 28 104 €
10
B.2
Služby
12 306 € 72 497 € 216 758 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
15 187 € 13 336 € 85 044 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 538 € 1 425 € 385 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 140 € 1 056 € 285 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
398 € 369 € 100 €
17
D
Dane a poplatky
86 € 297 € 894 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 515 € 6 988 € 6 975 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 417 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 421 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
565 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
389 € 1 078 € 670 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 659 € 7 544 € 76 685 €
38
X.
Výnosové úroky
2 €
39
N
Nákladové úroky
213 € 423 € 339 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
136 € 169 € 143 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-349 € -592 € -480 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 310 € 6 952 € 76 205 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 048 € 1 786 € 2 170 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 048 € 1 786 € 2 170 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 262 € 5 166 € 74 035 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 310 € 6 952 € 76 205 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 262 € 5 166 € 74 035 €