Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 019€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 019 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
337 880 € 335 194 € 360 012 € 335 536 € 348 480 € 321 029 € 330 512 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
337 880€ 335 194€ 360 012€ 335 536€ 348 480€ 321 029€ 330 512€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
42 163 € 52 666 € 40 528 € 33 493 € 31 878 € 32 365 € 36 805 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 172€ 14 864€ 20 027€ 15 447€ 14 733€ 14 769€ 7 060€
10
B.2
Služby
25 991€ 37 802€ 20 501€ 18 046€ 17 145€ 17 596€ 29 745€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
295 717 € 282 528 € 319 484 € 302 043 € 316 602 € 289 683 € 293 707 €
17
D
Dane a poplatky
1 854€ 5 272€ 1 254€ 1 254€ 1 254€ 1 291€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
184 776€ 184 776€ 184 776€ 184 776€ 184 776€ 184 783€ 184 783€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 288€ 6€ 2 233€ 2 283€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 1 865€ 5 579€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
109 087 € 95 763 € 133 454 € 116 013 € 131 832 € 104 014 € 104 337 €
38
X.
Výnosové úroky
2 420€ 290€ 15€ 26€ 21€ 15€
39
N
Nákladové úroky
25 687€ 32 116€ 41 453€ 46 632€ 51 624€ 57 864€ 46 445€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 703€ 5 295€ 5 268€ 3 997€ 9 047€ 5 886€ 289€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-27 970 € -37 411 € -46 431 € -50 614 € -60 645 € -63 729 € -46 719 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
81 117 € 58 352 € 87 023 € 65 399 € 71 187 € 40 285 € 57 618 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 685 € 12 448 € 18 275 € 14 420 € 15 727 € 9 234 € 13 251 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 685€ 12 448€ 18 275€ 14 420€ 15 727€ 9 234€ 13 251€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
64 432 € 45 904 € 68 748 € 50 979 € 55 460 € 31 051 € 44 367 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
81 117 € 58 352 € 87 023 € 65 399 € 71 187 € 40 285 € 57 618 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
64 432 € 45 904 € 68 748 € 50 979 € 55 460 € 31 051 € 44 367 €