• Konanie č. 595457
 • Vydaný 09.01.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca obchodnej spoločnosti WERSAL s.r.o.
  IČO: 45587086
 • Navrhovatelia WERSAL s.r.o.
  Šávoľská cesta 1
  98601   Fiľakovo
Druh
Oznam
Oznam

Sro 18444/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti WERSAL s.r.o., Šávoľská cesta 1, Fiľakovo, IČO: 45 587 086, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 28Cbr/21/2016
 • ICS 6116206230
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Roman Karkalík

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017