Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAFE RIEČNA, s. r. o.

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Návratnosť aktív (ROA)
N/A -593,7 %
Zisková marža
N/A -334,8 %
Hrubá marža
N/A -81,5 %
Celková zadlženosť
N/A 1 132,6 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Marže
Hrubá marža
N/A
EBITDA marža
N/A
Prevádzková marža
N/A
Zisková marža
N/A
Marža účtovného cash flow
N/A
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Úrokové krytie
N/A
Krytie dlhovej služby
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A
Obrat aktív
N/A
Obrat obežného majetku
N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A
Prirážka
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A