Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOTRON s.r.o. [zrušená]

2013 2012 2011
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 277 352 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 277 352 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 259 300 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 259 300€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 052 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 052€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 277 352 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 944 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 944 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 270 408 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 986 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 986€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 268 422 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 256 354€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 487€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
581€