Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
10.07.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
457 790 € 446 764 € 463 140 € 470 536 € 440 174 € 420 245 € 400 093 € 480 332 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
457 790€ 446 764€ 463 140€ 470 536€ 440 174€ 420 245€ 400 093€ 480 332€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
53 930 € 26 914 € 30 124 € 33 914 € 36 259 € 40 856 € 33 955 € 34 086 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 426€ 620€ 747€ 885€ 702€ 747€ 2 695€ 3 795€
10
B.2
Služby
52 504€ 26 294€ 29 377€ 33 029€ 35 557€ 40 109€ 31 260€ 30 291€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
403 860 € 419 850 € 433 016 € 436 622 € 403 915 € 379 389 € 366 138 € 446 246 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 €
17
D
Dane a poplatky
2 866€ 1 203€ 532€ 863€ 721€ 478€ 544€ 478€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
193 480€ 193 480€ 193 480€ 193 487€ 201 575€ 212 911€ 212 911€ 212 910€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14€ 7€ 0€ 16 905€ 10 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 283€ 2 119€ 100€ 100€ 200€ 200€ 10 000€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 736 € -14 196 € 238 904 € 242 172 € 201 619 € 165 800 € 169 388 € 232 858 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
16 520€ 8 695€
38
X.
Výnosové úroky
117€ 109€ 291€ 568€ 1 076€ 915€ 2 731€ 16€
39
N
Nákladové úroky
25 759€ 29 737€ 39 875€ 45 033€ 50 486€ 59 241€ 66 022€ 80 675€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 034€ 35 356€ 34 896€ 35 505€ 27 726€ 24 099€ 5 743€ 7 305€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-56 676 € -64 984 € -74 480 € -79 970 € -77 136 € -82 425 € -85 554 € -96 659 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-34 940 € -79 180 € 164 424 € 162 202 € 124 483 € 83 375 € 83 834 € 136 199 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 884 € 981 € 1 015 € 1 067 € 1 164 € 1 134 € 519 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 884€ 981€ 1 015€ 1 067€ 1 164€ 1 134€ 519€ 3€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-47 824 € -80 161 € 163 409 € 161 135 € 123 319 € 82 241 € 83 315 € 136 196 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-34 940 € -79 180 € 164 424 € 162 202 € 124 483 € 83 375 € 83 834 € 136 199 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-47 824 € -80 161 € 163 409 € 161 135 € 123 319 € 82 241 € 83 315 € 136 196 €