Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NICU-TRADE, s. r. o. [zrušená]

2013 2012 2011
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
54 727 300 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 500 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
22 500 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 500 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
54 704 800 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 500 820 €
036
B.I.5
Tovar
2 500 820 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 744 053 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 732 211 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 070 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 772 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 459 927 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 448 677 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 250 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
54 727 300 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
42 621 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 131 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 131 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 490 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
54 684 679 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
77 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
77 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 357 651 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 352 263 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 879 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
69 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
154 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 286 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
38 326 940 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 €