Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SloStroj s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
8 163 691 € 1 048 739 € 2 703 111 € 556 036 € 634 790 € 5 104 840 € 3 806 158 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 213 661€ 375 520€ 2 051 000€ 173 187€ 424 559€ 5 076 844€ 3 662 025€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 950 030€ 673 219€ 652 111€ 382 849€ 210 231€ 4 496€ 144 133€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
23 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
8 031 934 € 1 026 263 € 2 684 677 € 548 243 € 622 833 € 5 091 310 € 3 785 745 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 689 850€ 38 622€ 683 580€ 103 646€ 418 900€ 3 640 197€ 2 562 797€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 750€ 1 163€ 66 101€ 71 869€
11
C.
Služby
5 341 970€ 987 271€ 2 001 097€ 442 235€ 202 770€ 1 384 802€ 1 124 300€
12
D.
Osobné náklady
6 900€
13
E.
Dane a poplatky
210€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 879€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
114€ 370€ 612€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
131 757 € 22 476 € 18 434 € 7 793 € 11 957 € 13 530 € 20 413 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
131 871 € 22 846 € 18 434 € 8 405 € 11 957 € -9 760 € 47 192 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 197 € 759 € 45 € 674 € 6 901 € 7 014 € 185 €
24
X.
Výnosové úroky
47€ 40€ 74€
25
XI.
Kurzové zisky
10 150€ 759€ 45€ 673€ 6 901€ 6 341€ 111€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 633€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
12 395 € 3 013 € 4 457 € 5 326 € 6 458 € 35 053 € 16 546 €
31
M.
Nákladové úroky
4€ 1 210€ 2€ 1€
32
N.
Kurzové straty
4 862€ 849€ 5€ 87€ 2 076€ 8 140€ 3 406€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 533€ 2 164€ 4 448€ 5 239€ 3 172€ 26 911€ 13 139€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 198 € -2 254 € -4 412 € -4 652 € 443 € -28 039 € -16 361 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
129 559 € 20 222 € 14 022 € 3 141 € 12 400 € -14 509 € 4 052 €
36
P.
Daň z príjmov
27 207€ 4 247€ 2 945€ 2 984€ 4 391€ 2 260€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
102 352 € 15 975 € 11 077 € 3 141 € 9 416 € -18 900 € 1 792 €