Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2013 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.04.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
79 270€ 91 059€ 19 687€ 11 400€ 6 673€
02
502
Spotreba energie
42 580€ 37 742€ 16 361€ 16 822€ 4 161€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 256€ 1 485€
05
512
Cestovné
152€ 12€ 9€ 4€
06
513
Náklady na reprezentáciu
72€
07
518
Ostatné služby
408 702€ 326 736€ 307 140€ 259 006€ 122 625€
08
521
Mzdové náklady
439 835€ 402 861€ 135 473€ 136 051€ 65 141€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
151 832€ 133 501€ 45 811€ 43 242€ 20 681€
11
527
Zákonné sociálne náklady
5 853€ 4 183€ 4 522€ 6 941€ 2 147€
12
528
Ostatné sociálne náklady
4 902€
15
538
Ostatné dane a poplatky
58€ 99€ 102€ 95€
17
542
Ostatné pokuty a penále
104€
22
547
Osobitné náklady
748€ 73€
24
549
Iné ostatné náklady
506€ 753€ 626€ 616€ 272€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73€ 2 462€ 2 462€ 1 231€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 138 768€ 998 564€ 222 935€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
567 379€ 379 069€ 235 341€ 217 310€ 76 043€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 224€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
8 914€
53
644
Úroky
11€ 6€ 17€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 000€ -0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
200€ 22 382€ 26 649€ 22 282€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 070€
73
691
Dotácie
599 625€ 582 321€ 290 695€ 232 607€ 103 296€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 188 138€ 962 591€ 549 653€ 476 572€ 201 638€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
49 369€ -35 974€ 17 353€ -72€ -21 297€
76
591
Daň z príjmov
2€ 1€ 3€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
49 369€ -35 974€ 17 351€ -73€ -21 300€