Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„Inštitút skla Slovenskej republiky“ "v likvidácii" [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  11.1.2018
 • Likvidátor Mgr. Miroslav Jurika (Fyzická osoba)
  A. Sládkoviča 5/2098
  915 01  Nové Mesto nad Váhom
 • Spoločnosť v likvidácii "Inštitút skla Slovenskej republika" "v likvidácii"
  IČO: 45744858
  Schreiberova 365
  020 61  Lednické Rovne
 • Iný register Zapísaný v v registri záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Trenčín číslo 116/2014

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že záujmové združenie právnických osôb vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 1.1.2018, na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 22.12.2014

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)