Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 1.10.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 191 z roku 2014 7.10.2014
 • Úpadca SLOV-TEC PLUS s. r. o.
  IČO: 45916233
  Na úvrati 21
  821 04   Bratislava
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: SLOV-TEC PLUS s. r. o. so sídlom:

M. R. Štefánika 936/48, 907 01 Myjava, IČO: 45 916 233, bez likvidácie podľa § 68 odsek 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 odsek 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 odsek 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 37CbR/44/2014
 • ICS 3114209821
 • Vydal JUDr. Marcela Ostrihoňová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Bc. Petra Pazderová