Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatranské družstvo

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
200 € 12 545 € 4 210 € 9 595 € 76 716 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
200€ 12 545€ 4 210€ 9 595€ 76 716€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 417 € 11 438 € 8 694 € 13 340 € 60 334 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 321€ 5 058€ 5 044€ 2 459€ 13 416€
10
B.2
Služby
1 096€ 6 380€ 3 650€ 10 881€ 46 918€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 217 € 1 107 € -4 484 € -3 745 € 16 382 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 795 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 462€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
333€
17
D
Dane a poplatky
122€ 127€ 208€ 392€ 744€ 2 026€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 583€ 4 583€ 4 149€ 9 337€ 11 024€ 27 345€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 667€ 151 738€ 971€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
276 826€ 853€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 161€ 2 700€ 2 185€ 2 507€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188€ 1 053€ 82€ 4 486€ 1 890€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
907€ 5 043€ 2 410€ 1 186€ 45 235€ 14 843€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 773 € -14 482 € -5 125 € -19 619 € -181 350 € -25 824 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
900 € -286 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
900€ -286€
38
X.
Výnosové úroky
25€ 33€ 186€ 565€ 929€
39
N
Nákladové úroky
5 074€ 20 297€
41
O
Kurzové straty
41€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1€ 26€ 75€ 25€ 11€ 15€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
924 € -279 € 70 € 540 € -4 156 € -20 312 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 849 € -14 761 € -5 055 € -19 079 € -185 506 € -46 136 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 € -12 383 € 995 € 1 067 € 2 112 € 8 770 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5€ 966€ 995€ 1 067€ 1 136€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-13 349€ 976€ 8 770€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 854 € -2 378 € -6 050 € -20 146 € -187 618 € -54 906 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 849 € -14 761 € -5 055 € -19 079 € -185 506 € -46 136 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 854 € -2 378 € -6 050 € -20 146 € -187 618 € -54 906 €