Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
N/A 79,1 % N/A N/A N/A 0,0 % 0,0 %
Návratnosť aktív (ROA)
N/A 75,9 % N/A N/A N/A 0,0 % 0,0 %
Zisková marža
N/A 78,6 % N/A N/A N/A N/A N/A
Hrubá marža
N/A 100,0 % N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
0,0 % 4,0 % -474,7 % -474,7 % -474,7 % 114,9 % 114,9 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A
Čistý dlh
N/A
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A N/A