Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MedGroup s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
19.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
672 € 672 € 672 € 1 152 € 1 152 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
672 € 672 € 672 € 1 152 € 1 152 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
672 € 672 € 672 € 1 152 € 1 152 €
056
B.IV.1
Peniaze
672€ 672€ 672€ 1 152€ 1 152€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
672 € 672 € 672 € 1 152 € 1 152 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-768 € -288 € 192 € 672 € 1 152 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 928 € -6 448 € -5 968 € -5 488 € -4 824 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 824€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-480 € -480 € -480 € -480 € -664 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 440 € 960 € 480 € 480 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 440 € 960 € 480 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 440€ 960€ 480€ 480€