Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
202 264 € 79 205 € 71 238 € 83 203 € 164 267 € 145 445 € 46 548 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
202 264 € 79 205 € 71 238 € 83 203 € 164 267 € 145 445 € 46 548 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
163 134 € 41 670 € 47 601 € 59 511 € 92 439 € 91 358 € 28 822 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 048 € 36 071 € 39 978 € 29 775 € 52 307 € 69 166 € 18 035 €
10
B.2
Služby
78 086 € 5 599 € 7 623 € 29 736 € 40 132 € 22 192 € 10 787 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
39 130 € 37 535 € 23 637 € 23 692 € 71 828 € 54 087 € 17 726 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
27 967 € 28 844 € 12 960 € 16 670 € 19 392 € 24 251 € 12 282 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 411 € 20 034 € 9 543 € 12 282 € 15 048 € 17 927 € 9 433 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 373 € 7 376 € 2 616 € 4 265 € 4 303 € 6 242 € 2 807 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 183 € 1 434 € 801 € 123 € 41 € 82 € 42 €
17
D
Dane a poplatky
625 € 1 636 € 1 257 € 1 013 € 1 071 € 1 179 € 1 077 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 867 € 3 475 € 6 079 € 3 258 € 4 267 € 4 267 € 4 267 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
200 € 550 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 321 € 277 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 372 € 1 584 € 3 535 € 1 198 € 1 293 € 1 988 € 2 116 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 499 € 2 546 € 2 127 € 1 830 € 45 805 € 22 402 € -2 016 €
38
X.
Výnosové úroky
86 € 332 € 1 € 55 € 1 € 1 € 2 €
39
N
Nákladové úroky
169 € 233 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
392 € 412 € 424 € 481 € 424 € 397 € 302 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-475 € -313 € -423 € -426 € -423 € -396 € -300 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €