Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
58 336 € 202 264 € 79 205 € 71 238 € 83 203 € 164 267 € 145 445 € 46 548 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
58 336€ 202 264€ 79 205€ 71 238€ 83 203€ 164 267€ 145 445€ 46 548€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 256 € 163 134 € 41 670 € 47 601 € 59 511 € 92 439 € 91 358 € 28 822 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 982€ 85 048€ 36 071€ 39 978€ 29 775€ 52 307€ 69 166€ 18 035€
10
B.2
Služby
6 274€ 78 086€ 5 599€ 7 623€ 29 736€ 40 132€ 22 192€ 10 787€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 080 € 39 130 € 37 535 € 23 637 € 23 692 € 71 828 € 54 087 € 17 726 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
17 639 € 27 967 € 28 844 € 12 960 € 16 670 € 19 392 € 24 251 € 12 282 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 143€ 20 411€ 20 034€ 9 543€ 12 282€ 15 048€ 17 927€ 9 433€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 375€ 6 373€ 7 376€ 2 616€ 4 265€ 4 303€ 6 242€ 2 807€
16
C.4
Sociálne náklady
1 121€ 1 183€ 1 434€ 801€ 123€ 41€ 82€ 42€
17
D
Dane a poplatky
520€ 625€ 1 636€ 1 257€ 1 013€ 1 071€ 1 179€ 1 077€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 006€ 4 867€ 3 475€ 6 079€ 3 258€ 4 267€ 4 267€ 4 267€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 500€ 200€ 550€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 375€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
82€ 2 321€ 277€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 128€ 2 372€ 1 584€ 3 535€ 1 198€ 1 293€ 1 988€ 2 116€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-5 006 € 3 499 € 2 546 € 2 127 € 1 830 € 45 805 € 22 402 € -2 016 €
38
X.
Výnosové úroky
86€ 332€ 1€ 55€ 1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
596€ 169€ 233€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
488€ 392€ 412€ 424€ 481€ 424€ 397€ 302€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 084 € -475 € -313 € -423 € -426 € -423 € -396 € -300 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-6 090 € 3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 090 € 3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-6 090 € 3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 090 € 3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €