Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

€-účtovníctvo, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-452,2 % -369,9 % 71,6 % 271,4 % -75,7 % -118,2 % N/A N/A
Návratnosť aktív (ROA)
-43,9 % -246,4 % 49,3 % 151,4 % 84,7 % 346,2 % -1020,3 % -625,9 %
Zisková marža
-14,6 % -66,6 % 41,1 % 73,6 % 55,3 % 112,0 % -76,6 % -145,8 %
Hrubá marža
58,3 % 51,4 % 78,5 % 95,0 % 93,4 % 94,1 % 91,2 % 88,7 %
Celková zadlženosť
90,3 % 33,4 % 31,1 % 44,2 % 211,9 % 392,8 % 2 781,8 % 610,5 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
Krytie personálnych nákladov a odpisov
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre