Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
45 084€ 18 960€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 550€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
27 534 € 18 960 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
240 955 € 99 988 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
162 358€ 22 129€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
78 597€ 77 859€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
153 710 € 102 036 € 11 104 € 145 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
140 408€ 98 689€
10
B.2
Služby
13 302€ 3 347€ 11 104€ 145€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
87 245 € 25 486 € 7 856 € -145 €
17
D
Dane a poplatky
223€ 209€ 119€ 402€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 216€ 16 857€ 1 818€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 249€ 421€ 66€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 557 € 7 999 € 5 853 € -547 €
39
N
Nákladové úroky
15 155€ 2 015€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
221€ 196€ 144€ 130€ 140€ 143€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 376 € -2 211 € -144 € -130 € -140 € -143 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 181 € 5 788 € 5 709 € -677 € -140 € -143 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 050 € 960 € 960 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 050€ 960€ 960€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 131 € 4 828 € 4 749 € -1 157 € -620 € -143 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 181 € 5 788 € 5 709 € -677 € -140 € -143 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 131 € 4 828 € 4 749 € -1 157 € -620 € -143 €