Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
247 503 € 511 597 € 215 889 € 1 414 654 € 163 371 € 34 116 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
148 555 € 463 287 € 85 045 € 33 098 € 2 803 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
148 555 € 463 287 € 85 045 € 33 098 € 2 803 €
012
A.II.1
Pozemky
334 798 €
013
A.II.2
Stavby
57 601 € 60 646 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
90 954 € 67 843 € 85 045 € 33 098 € 2 803 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
97 849 € 46 896 € 129 098 € 1 381 017 € 160 146 € 31 114 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 605 € 6 744 € 3 691 € 18 € 44 503 €
032
B.I.1
Materiál
3 449 € 325 € 3 691 € 18 € 44 503 €
036
B.I.5
Tovar
156 € 6 419 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 854 € 23 878 € 55 312 € 47 980 € 105 113 € 4 349 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 854 € 23 878 € 39 343 € 37 732 € 101 467 € 320 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 969 € 10 248 € 3 646 € 4 029 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
76 390 € 16 274 € 70 095 € 1 333 019 € 10 530 € 26 765 €
056
B.IV.1
Peniaze
69 255 € 851 € 16 € 151 662 € 1 908 € 8 144 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 135 € 15 423 € 70 079 € 1 181 357 € 8 622 € 18 621 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 099 € 1 414 € 1 746 € 539 € 422 € 3 002 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 099 € 1 414 € 1 746 € 539 € 422 € 3 002 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
247 503 € 511 597 € 215 889 € 1 414 654 € 163 371 € 34 116 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
94 774 € 95 343 € 95 753 € 95 749 € 32 737 € 19 412 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
453 € 453 € 453 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
453 € 453 € 453 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
89 889 € 90 300 € 90 295 € 27 738 € 14 412 € 14 459 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
90 300 € 90 300 € 90 295 € 27 785 € 14 459 € 14 459 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-411 € -47 € -47 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-568 € -410 € 5 € 63 011 € 13 325 € -47 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
152 729 € 416 254 € 120 136 € 1 318 905 € 130 634 € 14 704 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 929 € 72 € 32 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
76 € 72 € 32 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 853 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
131 800 € 49 282 € 120 104 € 1 318 905 € 130 634 € 14 704 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
124 254 € 19 978 € 44 371 € 1 271 814 € 93 281 € 13 352 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 042 € 25 132 € 60 162 € 30 912 € 33 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
260 € 295 € 477 € 235 € 195 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
168 € 159 € 278 € 118 € 46 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 980 € 3 459 € 14 662 € 15 826 € 4 112 € 1 352 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
96 € 259 € 154 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
366 900 €