Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MULTICOPY s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
84 € 389 € 674 € 142 439 € 1 015 660 € 178 714 € 170 942 € 49 308 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
81€ 389€ 223€ 64 856€ 946 079€ 19 588€ 40 263€ 47 669€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 583€ 67 961€ 159 126€ 126 384€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
417€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 34€ 1 620€ 4 295€ 1 639€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 558 € 4 864 € 10 373 € 159 988 € 1 079 270 € 171 996 € 186 127 € 48 802 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
54 068€ 936 095€ 14 539€ 17 887€ 24 866€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
569€ 1 020€ 991€ 58 929€ 66 666€ 69 298€ 79 896€ 6 439€
11
C.
Služby
441€ 729€ 851€ 11 171€ 32 360€ 48 141€ 42 991€ 5 726€
12
D.
Osobné náklady
3 493€ 31 619€ 42 031€ 39 056€ 44 482€ 11 519€
13
E.
Dane a poplatky
937€ 471€ 797€ 572€ 252€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 226€ 2 813€ 2 813€ 3 208€ 1 741€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 018€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
322€ 302€ 1 207€ 56€ -94€ 165€ 299€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 474 € -4 475 € -9 699 € -17 549 € -63 610 € 6 718 € -15 185 € 506 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-929 € -1 360 € -1 619 € 18 271 € -21 081 € 46 736 € 25 873 € 10 638 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
283 € 1 383 € 1 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
283€ 1 383€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
764 € 842 € 1 178 € 3 146 € 3 378 € 2 826 € 2 633 € 206 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
481€ 462€ 695€ 1 059€ 1 293€ 1 509€ 1 313€ 3€
32
N.
Kurzové straty
445€ 404€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283€ 380€ 483€ 1 642€ 1 681€ 1 317€ 1 320€ 203€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-764 € -842 € -895 € -1 763 € -3 377 € -2 826 € -2 632 € -205 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 238 € -5 317 € -10 594 € -19 312 € -66 987 € 3 892 € -17 817 € 301 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 2 880€ 960€ 960€ 71€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 238 € -5 317 € -10 594 € -20 272 € -69 867 € 2 932 € -18 777 € 230 €