Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAYFLOWER GROUP s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.11.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
511 655 € 193 511 € 35 069 € 15 059 € 11 350 € 9 140 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
159 707 € 79 976 € 11 566 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
87 707 € 79 976 € 11 566 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
87 707€ 79 976€ 11 566€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
72 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
56 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
16 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
351 948 € 113 535 € 23 503 € 15 059 € 11 350 € 9 059 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 700 € 5 700 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
244 186 € 105 410 € 528 € 4 273 € 5 700 € 3 202 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
229 281€ 104 532€ 350€ 350€ 3 202€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10 917€ 178€ 3 923€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 988€ 878€ 5 700€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
107 762 € 8 125 € 17 275 € 5 086 € 5 650 € 5 857 €
056
B.IV.1
Peniaze
107 762€ 8 125€ 17 275€ 5 086€ 5 650€ 4 823€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 034€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
81 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
81€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
511 655 € 193 511 € 35 069 € 15 059 € 11 350 € 9 140 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 187 € 21 831 € 4 812 € 13 029 € 10 615 € 8 095 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
121 € 121 € 120 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 710 € -309 € 7 909 € 5 614 € 3 095 € -3 025 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 025€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 644 € 17 019 € -8 217 € 2 415 € 2 520 € 6 120 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
495 468 € 171 680 € 30 257 € 2 030 € 735 € 1 045 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
407 925 € 119 667 € 2 467 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
72 043 € 36 513 € 12 290 € 2 030 € 735 € 1 045 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 405€ 10 651€ 1 677€ 1 056€ 120€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
61 623€ 16 077€ 9 614€ 14€ 13€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
606€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
409€ 9 785€ 999€ 960€ 722€ 925€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 500€ 15 500€ 15 500€