• Konanie č. 567129
 • Vydaný 4.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Úpadca EXHOLD s.r.o.
  IČO: 46410805
 • Navrhovatelia EXHOLD s.r.o.
  IČO: 46410805
  811 01   Bratislava
 • Koloman Šándor
Druh
Oznam
Oznam

Sro 77442/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti EXHOLD s.r.o., Obchodná 53, Bratislava, IČO: 46 410 805, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/146/2015
 • ICS 1115213669
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Iveta Muránská

Likvidácie a zrušenia - podania z Obchodného Vestníka

Likvidátor Typ Dodatočná Dátum
zverejnenia
-- Bez názvu --
Zobraziť
Zrušenie 12.1.2017